Foto’s van veel strandpalen ‘op’ Schiermonnikoog. In totaal staan er nog 120 (van de 244) strandpalen op het eiland. Voor het gebruik van beeldmateriaal worden geen auteursrechten in rekening gebracht, wel is bronvermelding (www.trouwewachters.nl) verplicht.
De strandpalen zijn: hoekpalen (7), hoofdpalen en hulppalen. Alle hoofdpalen en hoekpalen vormen samen de ‘hoofdraai’ (Rijksstrandpalen-lijn). Bij een hoekpaal maakt de hoofdraai een hoek/knik.
Alle palen buiten de hoofdraai zijn hulppalen. De hulppalen met een letter Z staan aan de Zeezijde van de hoofdraai, de overige palen (zonder Z) staan aan de landzijde t.o.v. de hoofdraai.