Paal 2,00 (ZI 450) aan de westkust van Schiermonnikoog

Trouwe wachters 
Langs de kust van Schiermonnikoog staan al sinds 1868 strandpalen. De kenmerkende trouwe wachters met de fel rode koppen, staan soms in de duinen, soms op het strand en soms in zee. Op die palen staan letters en cijfers. Wat is de betekenis van die codes en wat is de functie van de strandpalen?

De kust rondom het eiland is, door stormen en hoge golven, constant in beweging. Om de veranderingen in de kustlijn te signaleren zijn de strandpalen destijds geplaatst. Als de afstand van de paal tot de zee verandert of als de lengte van de palen anders wordt, dan is dat een aanwijzing dat de kust in beweging is. De strandpalen fungeren in feite als een alarmsysteem voor de veranderingen van de kust.

Momenteel wordt voor de kustbewaking vooral gebruik gemaakt van GPS, peilboten, luchtfoto’s en satellietbeelden. Het belang van de strandpalen is daardoor afgenomen. Ze zijn nog wel belangrijk voor een goede oriëntatie op het strand en bij het doen van meldingen (bij calamiteiten). Bovendien hebben de palen, een cultuurhistorische waarde voor het eiland gekregen. Voldoende reden om aandacht te besteden aan de nog resterende strandpalen.

De vorm van het eiland verandert. Het eiland is vooral langer geworden. De gemiddelde aangroei in oostelijke richting is ruim 100 m. per jaar. Aan de oostkant groeit de kust ook aan in noordelijke richting. Omdat de oorspronkelijke strandpalen vanuit de kust niet meer te zien zijn heeft RWS in sept. 2019 langs het strand 12 nieuwe kilometerpalen geplaatst.